Regulering av trafikk Nyksundveien 24. – 27. juli 2018

I forbindelse med at Lars Monsen og NRK kommer til Øksnes, samt at Havnedagan skal ha arrangement i Nyksund i samme periode, vil veien til Nyksund bli stengt for ordinær trafikk fra onsdag 25.07 kl. 08.00 til natt til fredag 27.07 kl. 02.00.

Veisperring settes opp nord for Høydalen, og det vil til enhver tid være personell ved veisperringen for å slippe forbi nødvendig trafikk.

Nødetater, drosjer, fastboende og gjester til næringsliv i Nyksund får fritt passere. Øvrige bes om å benytte drosjer, og shuttlebusser som Havnedagan setter opp, for å komme seg til Nyksund.

I tillegg vil Vesterålen turlag stanse trafikken som skal til Nyksund den 24. Juli fra kl. 17.00 – 24.00. Dette for å oppfordre personer som skal gå på tur med Lars Monsen om å parkere på anviste steder på Myre. Veien blir ikke stengt denne perioden, men turdeltakere blir oppfordret om å ikke kjøre til Nyksund og heller benytte drosje.

Det vil bli parkeringsforbud på parkeringsplassen ved moloen til Nyksund i perioden tirsdag 24.07 til og med fredags morgen.